Door middel van een blog geven wij onze visie op diverse onderwerpen die voor onze doelgroep interessant zijn.

blogs

Het geheim van de waarom vraag

Het geheim van de waarom vraag

“Je kan ondernemend zijn zonder onder de noemer ondernemer te vallen en vice versa”. Een op het eerste oog complexe zin. Toch snijdt deze zin hout volgens Maurits ter Poorten, medeoprichter van High Potential Academy: een onderneming in de uitzendbranche / werving en selectie die zich tracht te onderscheiden door jong talent bewust te laten worden van hun kwaliteiten.

Ondernemer versus ondernemend

“Je hebt ondernemers die op het eerste gezicht niet heel slim zijn, maar wel ontzettend veel succes hebben. Deze hebben vaak geen risicoprofiel en durven op hun bek te gaan. Daarnaast heb je ook de ondernemende persoon die geen ondernemer is. Deze persoon heeft dikwijls een weloverwogen risicoprofiel en goede ideeën, maar is in dienst bij een baas en onderneemt onder de vleugels van het bedrijf”. In de uitzendwereld is de concurrentie momenteel moordend. Vele partijen bevlekken hetzelfde nest. Staat Maurits aan de wieg van een levensvatbaar en vernieuwend concept? Oordeel zelf...

“Op mijn zestiende had ik al een eigen kantoor in Rotterdam”

Maurits ter Poorten studeerde financiële economie aan de Universiteit van Utrecht, snuffelde aan het grote bankencircus in Londen, om vervolgens tot de conclusie te komen dat hij ondernemer wilde worden in de uitzendbranche. “Ondernemer zat er altijd al in. Sinds mijn twaalfde ben ik al creatief bezig. Ik begon ooit met een soort van cateringbedrijf, ik en een vriendje hielden van koken en probeerde hiermee wat geld bij te verdienen. Rond 1998 had ik samen met een jongen die actief was in de IT sector een eigen onderneming. Het was een bedrijfje dat zich toelegde op het bouwen van websites. Hij was de website jongen, ik de commerciële en financiële man. Toen we zestien werden hadden we een eigen kantoortje in hartje Rotterdam, hahaha”.

Het geheim van de waarom vraag

Menigeen die net de adolescentie achter zich heeft gelaten is vatbaar voor de status die de financiële wereld in Londen uitstraalt. Maurits kwam er naar eigen zeggen vrij snel achter dat deze mensen heel hard en geforceerd werken zonder er nu echt gelukkig van te worden. Hoe? “Altijd de waarom vraag blijven stellen. En een onuitputtelijke nieuwsgierigheid. Door blijven vragen en na een aantal pullen bier komt de waarheid er dan wel uit”. Het uitvogelen van waarom mensen doen wat ze doen en het begeleiden van mensen naar de meest passende baan, is vermoedelijk de eigenschap die aan de geboorte heeft gestaan van de High Potential Academy.

Studentflex

Aan het ontstaan van de High Potential Academy in 2011 gaat een verhaal vooraf. Zo’n tien jaar daarvoor richtte een oud huisgenoot van Maurits in Utrecht Studentflex op (uitzendbureau gericht op studenten). Hier werkten uitsluitend commerciële mensen die hun tentakels diep in het Utrechtse studentenleven hadden. Zodoende had Studentflex de beschikking over een zeer groot en waardevol netwerk. Gedurende zijn studententijd trad Maurits hier als accountmanager in dienst en hij is daar eigenlijk nooit meer echt weg gegaan. Hij werkte zich op tot aandeelhouder en wist het bedrijf verder uit te bouwen. Met een variant op Studentflex: de specifieke begeleiding van studenten moest worden doorgetrokken naar de Young Professionals (High Potential Academy)”.

Wat is de toegevoegde waarde van de High Potential Academy?

“Studentflex ging op een gegeven moment erg goed. Onze krachten zijn soms misschien iets duurder dan die van onze concurrenten, maar daar staat in onze ogen ook een hogere arbeidsproductiviteit tegenover. Frustrerend was echter dat na het afronden van hun master alle studenten verdwenen. Vaak zijn afgestudeerden nog niet bewust waar exact hun kwaliteiten liggen. Vandaar dat we met de High Potential Academy Young Professionals, bijna en reeds afgestudeerde Potentials, willen coachen en begeleiden”.

Nova College Tour voor werkzoekenden

Af en toe trekken Maurits en zijn zakenpartner Kasper Klop de stoute schoenen aan en proberen ze Twan Huys na te bootsen. ”Eens in de zoveel tijd interviewen we bijvoorbeeld iemand uit de praktijk in een soort Nova College Tour achtige setting, waarbij wordt getracht een eerlijk beeld van de realiteit weer te geven. We begeleiden alleen academisch geschoolden en personen waar wij van denken dat ze iets waardevols kunnen toevoegen in de maatschappij. Op dit moment beheren we een community van talenten waarvan zo’n 70 procent behoort tot de flexpool van studenten en zo’n 30 procent tot de Young Professionals”.

“Kwaliteit hebben om juiste personen aan je te binden”

Dan rest natuurlijk de vraag na deze overwegend positieve uiteenzetting wat voor ondernemer Maurits is en hoe hij in het algemeen tegen ondernemerschap aankijkt. De volgende passage is niet gekopieerd uit de biografie van Richard Branson (om misverstanden te voorkomen).

“Op vakantie kan je nooit je telefoon uitzetten”

“Ondernemen is niet leuk. Je kan je eigen tijd indelen, maar vergeet niet dat je veel zorgen hebt en op vakantie nooit je telefoon uit kunt zetten. Groeien gaat gepaard met verschillende problemen, een groei curve is net als een sinusfunctie na groei komt dip, en na een dip komt groei! Je hebt in mijn ogen twee soorten ondernemers: een operationeel type en een strateeg/visionair.Het fijnste is om er tussen in te zitten. Maar in the end is het belangrijkste om de juiste personen om je heen te verzamelen. Daar valt of staat ondernemen mee”.

Maurits ter Poorten

Terug naar blogs