Door middel van een blog geven wij onze visie op diverse onderwerpen die voor onze doelgroep interessant zijn.

blogs

Fout Fouter Foutastisch!

Fout Fouter Foutastisch!

Je hebt het liefst volledige vrijheid op werk. Zelf bepalen hoe je jouw werk aanpakt. Niemand die je aan je hand neemt en gewoon zelf ontdekken. Maar is dat wel echt zo ideaal en maken we dan niet veel te veel fouten? Kunnen we zomaar zonder begeleiding? Of is er een perfecte balans tussen vrijheid op de werkvloer en het krijgen van begeleiding?

Met deze reeks Frisse Blik-artikelen wagen we maandelijks een poging om een nieuw licht te schijnen op verschillende onderwerpen binnen de arbeidsmarkt. Hopelijk geeft dit jullie nieuwe inzichten en een vernieuwende kijk op werkgerelateerde thema’s.

 

Maak plaats voor missers

Dat je fouten mag maken, wordt vaak genoeg gezegd, maar in de praktijk blijkt dit toch vaak niet het geval te zijn. Als er iets mis gaat, wordt een werknemer vaak direct afgestraft. Mensen vinden het dus lastig om fouten te maken op de werkvloer, uit angst voor de consequenties. Dat zorgt ervoor dat werknemers geen fouten meer durven maken, terwijl dat juist belangrijk is. Fouten zijn onvermijdelijk én onmisbaar. Er moet ruimte zijn om op ons bek te gaan, iets grandioos te verpesten of eens een keer iets bij het verkeerde eind te hebben. Zie het als een leermoment, want dan kom je als werkgever en als werknemer uiteindelijk sterker uit de strijd.

 

Fout is absoluut niet fout

Daarnaast is een fout maken niet per definitie alleen maar slecht. Het woordenboek geeft als definitie van fout niet goed. Maar dat is het wel, wanneer je kan leren van het proces. Nadenken over wat en waarom iets fout ging. En hoe je het een volgende keer anders kan doen. Dan word je sterker in het werk dat je doet en beter in een kritische zelfreflectie. Als werkgever kan het helpen om de rol van mentor anders in te richten. Door het mentoren op te delen in behapbare mentormomenten in plaats van direct af te straffen wanneer iemand iets niet in een keer perfect doet, bereik je veel meer, aldus Kat Cole. Als LinkedIn-influencer en FOCUS Brands Group President benadrukt zij het belang van een gelijkvloerse begeleiding bij jonge mensen.

 

Innovatie op de werkvloer

Een sterk voorbeeld van zo’n benadering is terug te vinden in het Montessoriprincipe. De oprichtster van deze filosofie, Maria Montessori, was ervan overtuigd dat juist het loslaten van kinderen hen zou helpen om zich te ontwikkelen. In feite leren de leerlingen zichzelf. Ook schreef zij dat je een kind niet moet helpen met een taak, wanneer het kind het gevoel heeft het zelf te kunnen. En juist die instelling zou in het bedrijfsleven meer omarmd moeten worden. Laat men maar proberen, fouten maken en op die manier groeien. Deze gelijkvloerse omgang met mensen bevordert de creativiteit, de samenwerking en het proactief nadenken. Je kunt elkaar nieuwe dingen uitleggen en boven de stof staan. Je zoekt zelf oplossingen voor problemen en ondervindt daarvan zowel de nadelen als de successen. De verouderde top-down-begeleiding is niet meer van deze tijd. We zoeken naar gelijkgestemden, we willen van elkaar leren en elkaar leren kennen.

Kortom: we kunnen niet zonder begeleiding. Dit betekent niet dat we aan de hand moeten worden genomen, maar dat we de ruimte moeten krijgen om fouten te maken. Door daarvan te leren en het proces en de knelpunten te begrijpen, komen we verder. Fouten mogen gevierd worden. Ze vormen ons en maken ons beter in het werk wat we doen. Dus ga de werkvloer op, maak fouten, leer ervan en ga weer door. Of zoals Steve Jobs eens zei: “Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations.”

R. Snethlage

Terug naar blogs